Loading...

Ortotech
Ortotech

ORTOTECH

Ortézy nebandážne

Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10032. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10034.

Charakteristika: Ortézy HK nebandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov. Ich úlohou je zlepšenie prípadne obmedzenie pohybu, redresia, odľahčenie, náhrada svalovej a šľachovej činnosti a kostnej nosnosti. K ortézam HK nebandážneho typu z NT plastu doporučujeme bandážnu pomôcku - Záves I10033.

 • Palcová ortéza
  Indikácia: artróza CMC kĺbu, poškodenie väzov, distorzia, hypermobilita, pseudoartróza, ixácia tzv. volejbalového palca, artritída drobných kĺbov, stav po fraktúre kostí palca a CMC.
 • Zápästná ortéza
  Indikácia: malformácie, stavy po NCPM, DMO, poruchy periférnych nervov (n. radialis, paréza n. medianus), syndróm carpálneho tunela, osteoporóza, artróza, RA a pozápalové procesy, pooperačné stavy, poúrazové stavy, poškodenie väzov a šliach (distorzie a fraktúry).
 • Lakťová ortéza
  Indikácia: po úrazové stavy, vrodené malformácie, lekčné kontraktúry, artrotické stavy, MTS.
 • Thorakoabdukčná ramenná ortéza
  Charakteristika: fixácia ramena v abdukčnom postavení, s možnosťou nastavenia uhla abdukcie.
  Indikácia: pooperačné stavy v ramennom kĺbe vyžadujúce abdukčné postavenie (osteosyntéza, akromio a artro plastika, synovektómia, artrolýza a Sudeck dystrophia).
 • Prstová ortéza
  Indikácia: stav po fraktúrach v oblasti prstov, distorzie v oblasti IP kĺbov, deformity kĺbov pri reumatickej artritíde.

 

 

Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné a dynamické

 

 • Ortéza ruky – vejár
  Charakteristika: redresia dlane a prstov do extenzie.
  Indikácia: spastická lexia dlane a prstov, stavy po NCPM, poúrazové stavy, Volcman contractura, poškodenie periférnych nervov, DMO.
 • Ortéza prstová aktívna pri lézií šliach
  Indikácia: deviácie prstov pri reumatickej horúčke, poúrazové, pooperačné a pozápalové stavy, spastické kontraktúry (NCPM, DMO), popáleniny, nervovo – cievne lézie.
 • Lakťová ortéza s ohybom
  Indikácia: lekčné kontraktúry v lakťovom kĺbe, zväčšenie extenzie.
 • Ortéza prstová dynamická
  Indikácia: nervovo – cievne lézie, poúrazové stavy, stavy po operácií šliach.
 • Ortéza so zachytením ruky a predlaktia – palec v opozícií
  Indikácia: fixácia prstov a RC kĺbu v extenzii s opozíciou palca pri spastickom drápovitom, alebo lekčnom postavení prstov s lexiou v RC kĺbe pri lekčných kontraktúrach, DMO, poúrazové stavy, stavy po NCPM, poškodenie periférnych nervov.Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10022. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10024.

Charakteristika: Ortézy DK bandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov, elastických a penových materiálov. Ich úlohou je korekcia, stabilizácia, obmedzenie pohyblivosti až fixácia, náhrada stratenej nosnosti, alebo odľahčenie DK, substitúcia, vyrovnanie disproporcie v dĺžke DK.

 • Členková ortéza
  Indikácia: náhrada sadrového obväzu, prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.
 • Plastová ortéza - vzor Sarmient
  Charakteristika: ortéza s objímkou predkolenia prípadne stehna, možnosť aplikácie 14 dní po úraze, dostatočná fixácia, možnosť drenáže, preplachov, preväzov, možnosť zaťažovať DK bez použitia bariel, možnosť RHB, prepúšťa RTG žiarenie.
  Indikácia: doliečovanie fraktúr apseudoartróz stehna a predkolenia, patologické fraktúry.
 • Abduktor palca plastový
  Indikácia: hallux valgus, stavy po operácii.
 • Stehenná ortéza
  Indikácia: fraktúra femoris, cysty, osteotómia.
 • Ortéza bedrového kĺbu vzor Spika (krátka po chodidlo alebo dlhá so zachytením chodidla)
  Charakteristika: obmedzenie pohyblivosti resp. vylúčenie nežiadúcich pohybov, imobilizácia, po pridaní predkolennej objímky a strmeňa dôjde k odľahčeniu v oblasti stehna a bedrového kĺbu.
  Indikácia: coxartróza, osteotómie panvy, po operačné stavy v oblasti coxy a proximálnej časti stehennej kosti - doliečenie RHB, pseudoartróza, patologické fraktúry.
 • Abdukčný prístroj polohovací s kĺbom
  Charakteristika: modifikácia Vavrdovho prístroja, poloha DK v "žabej polohe" - 90o v bedrových kĺboch a kolenách.
  Indikácia: LCC, subluxácia bedrových kĺbov.
 • Kolenná ortéza
  Indikácia: po úrazové a po operačné stavy kolena vyžadujúce extenčné postavenie.

 

 

Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné


 

 • Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
  Indikácia: redresia osových výchyliek DK pri genua valga, vara u detí.
 • Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
  Indikácia: spastické stavy DK, flekčné kontraktúry, DMO.
 • Ortéza na chodidlo vzor Halle
  Charakteristika: ohyb v členku, aktívny ťah prednej časti nohy, správne postavenie a upevnenie päty, dlaha pracuje na trojbodovom princípe.
  Indikácia: PEC, DMO s postihnutím DK, pes varus, stav po operáciách.
 • Ortéza objímková dynamická
  Charakteristika: ortéza so sandálom z plastu, s ohybom v členku, s ťahom prednej časti nohy, fixáciou kolena.
  Indikácia: spastické formy DMO.
 • Redresná ortéza bez ohybu
  Charakteristika: používa sa u detí na noc, fixuje nohu vo fyziologickej, prípadne prekorigovanej polohe.
  Indikácia: pes planovalgus ťažšieho stupňa, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, PEC, DMO s postihnutím DK, spastické parézy, plégie, stav po operáciách.

 


Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - na chodenie

 

 • Členková ortéza vzor Malleolock
  Indikácia: prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.
 • Peroneálna dlaha (bez ohybu alebo s pružným ťahom)
  Indikácia: laesio n. fibularis, parézy po NCPM.
 • Kolenná ortéza objímková s kolenným uzáverom
  Indikácia: fixácia kolenného kĺbu v stoji v extenzii, insuficiencia kolenného kĺbu, prepadávanie do flexie event. do extenzie.
 • Abdukčný prístroj vzor Atlanta
  Charakteristika: abdukcia DK v oblasti bedrových kĺbov v 45o uhle.
  Indikácia: M. Perthes u malých detí ktoré nevedia chodiť na barlách, u starších detí na nočné polohovanie v abdukcii, po operačné stavy vyžadujúce abdukčné postavenie v bedrovom kĺbe.
 • Extenčná ortéza vzor Thomas
  Charakteristika: odľahčenie bedrového kĺbu, hmotnosť DK je prenesená na hrboľ sedacej kosti.
  Indikácia: M. Perthes.
 • Derotačný prístroj vzor Beckerova ortéza (jednostranný alebo obojstranný)
  Charakteristika: na pevnom opasku sú pripevnené tyčky zo špeciálneho pružného materiálu /bovden/ prebiehajúce po vonkajšej strane DK až k plastovej ortéze nohy do ktorej sa upevní chodidlo pacienta, pružnosťou tyčiek sa dosahuje vytáčanie chodidla.
  Indikácia: chôdza špičkami do vnútra u detí (DMO).

 

 

Ortézy trupu - nebandážneho typu - liečebné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné: 1x/rok, Kód: I10014.

 • Viedenský korzet
  Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole s torziou stavcov.
 • CTM ortéza
  Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole, kyphoskoliózy M. Scheuermann.
 • Podporný (stabilizačný korzet)
  Indikácia: fraktúry stavcov, spondylitída, osteoporóza, MTS.
 • Milwaukee korzet
  Indikácia: skoliozy v C oblasti, hornej a strednej Th oblasti.
 • Boston korzet - NT a Boston korzet - VT
  Indikácia: skoliozy ľahšieho stupňa v L oblasti, spondylolýza, spondylolisthéza v L oblasti, fraktúry od Th po L oblasť, osteoporóza.
 • Nočný korzet
  Indikácia: redresibilné jednoduché skoliozy bez rotácie v L oblasti.
 • Korzet podľa Jewetta - trojbodový
  Charakteristika: hyperextenzná ortéza, odľahčuje driekové stavce a fixuje chrbticu proti ventrálnej flexii.
  Indikácia: kyfóza v L oblasti, kompresívne fraktúry v L oblasti.

 

 

Ortézy krčnej chrbtice - nebandážneho typu


Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10014.

 • Golier Philadephia
  Indikácia: fraktúry, MTS, distorsie, spondyloartrózy.
 • Fixačná krčná ortéza s hrudnou oporou
  Indikácia: odľahčenie a stabilita stavcov nad Th6, pooperačné a poúrazové stavy nad Th6, dlhodobá fixácia a stabilizácia v oblasti C chrbtice.
 • Plastový golier
  Indikácia: fraktúry v oblasti C chrbtice, MTS, distorsie, tortokolis.


Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru