Loading...

Ortotech
Ortotech

REZERVÁCIAONLINE

Pacienti s platným lekárskym poukazom
na zdravotnícku pomôcku
budú vybavení bez objednania.

 • 1. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

  Vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte...

 • 2. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

  Vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte...

 • 3. ORTOPEDICKÁ, ORTOPEDICKO-PROTETICKÁ AMBULANCIA

  Vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte...

 • 4. ORTOPEDICKO-PROTETICKÁ A ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

  Vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte...

AMBULANCIE - ORTOREHA
ORTOTECH
Protézy | Protézy dolných a horných končatín.

Protézy dolných končatín

Charakteristika: Protézy DK môžu byť klasické exoskeletárne, vyrábajú sa z materiálov: koža, drevo, laminát, alebo modulárne endoskeletárne s použitím plastických hmôt, živíc, silikónu, karbonových vlákien, tubulárneho skeletu, viacosých kĎbov a dynamického chodidla. Ide o funkčnú aj kozmetickú náhradu dolných končatín.


Pacient má nárok na:

Opravy protézy 1x za rok a úpravy protézy 2x za rok.

 • Protéza DK - privykacia I10041
  Charakteristika:
  Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.
 • Protéza DK – prvé definitívne vyhotovenie I10042
  Charakteristika:
  Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.
 • Protéza DK – štandardná endoskeletárna opakované deifnitívne vyhotovenie I10043


Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Sú to moderné, ľahké a kozmeticky dobre vyzerajúce, elegantné protézy vyznačujúce sa bezpečnou chôdzou, držiace na kýpti za pomoci podtlaku, plnokontaktného lôžka s prípadným použitím závesného aparátu s individuálne vyhotovenou objímkou s použitím modulárnych dielcov.

 • Protéza DK endoskeletárna predkolenná so stehennou objímkou
 • Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná modulárna
 • Protéza endoskeletárna na exartikuláciu v bedrovom kĺbe vzor. Canada
 • Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná s kozmetikou
 • Protéza DK endoskeletárna protézový prístroj

 

 

Protézy horných končatín

Charakteristika: Na výrobu protéz HK používame klasické materiály: koža, drevo, kov, laminát, alebo novšie materiály: živice, tubulárne dielce. U protéz je možné vymeniť dlaň za pracovné násadce. Vo všeobecnosti delíme protézy na:

 • kozmetické (laminátové, kožené, modulárne)
 • ťahové (laminátové, kožené, modulárne)
 • myoelektrické (s vonkajším zdrojom energie)


Pacient má nárok na:
Opravy protézy 1x za rok a úpravy protézy 2x za rok.

 • Protéza HK – privykacia I10049
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.
 • Protéza HK – prvé definitívne vyhotovenie I10050
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.
 • Protéza HK – štandardná endoskeletárna opakované definitívne vyhotovenie
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Ľahká stavebnicová protéza s možnosťou výmeny jednotlivých dielcov s dobrým kozmetickým vzhľadom.
 • Protéza HK – štandardná exoskeletárna opakované deinitívne vyhotovenie
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/3 roky. Použité sú klasické materiály, s možnosťou výmeny dlane za pracovné násadce.
 • Protéza HK – špeciálna I10053
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára.
 • Protéza HK pre poistencov do 18 rokov opakované deinitívne vyhotovenie I10054
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/rok.
 • Protéza HK s vonkajším zdrojom energie I10055
  Charakteristika: : Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára. Do tejto skupiny zaraďujeme myoelektrické protézy.

 

Ortopedická obuv | Ortopedická obuv celoročná, zimná a letná pre pacientov do 18 rokov.

Topánky

 • Ortopedická obuv celoročná pre pacientov do 18 rokov
 • Ortopedická obuv zimná pre pacientov do 18 rokov
 • Ortopedická obuv letná pre pacientov do 18 rokov


Pacient hradí: 17 €
Úhrada poisťovňou: 2x/rok,
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre deti s trojkombináciou postihnutí: PEC, pedes planovalgi, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, DMO, osové výchylky kolien a členkov mierneho, stredného a ťažkého stupňa, vybočenie prstov, vybočenie priehlavkových kostí.

 

 • Ortopedická obuv celá
 • Ortopedická obuv polovičná


Pacient hradí: 24 €
Úhrada poisťovňou: 1x/rok
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre dospelých s trojkombináciou postihnutí: pedes plani et transversoplani, Godunov III, halluces valgi, digiti mallei, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 2 cm, clavus, defekty chodidla (hlavne u diabetikov), amputácie článkov prstov.

 


Ortopedické vložky

Pacient hradí: 4 €
Úhrada poisťovňou u pacientov do 18 rokov: 2x/rok
Kód: I10008. Nad 18 rokov 1x/rok
Kód: I10007

Charakteristika: Ortopedické vložky sú vyrobené z hygienicky ľahko udržiavateľného materiálu (korkfant, colorfoan, plast, styropor). Podopierajú pozdĺžnu klenbu, po pridaní metatarzálnej peloty aj priečnu klenbu nohy, odľahčujú, tlmia nárazy, vyrovnávajú skráteniny DK, korigujú valgozitu event. varozitu nohy. Je potrebná aplikácia s postupným návykom. Vyrábajú sa veľkosti 14-30.

Indikácia: pedes plani et transversoplani, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 1,5 cm, pedes planovalgi.Výroba idividuálnych ortopedických vložiek pomocou skenovania - merné podklady odoberané za pomoci skenera

 • vyhodnotené počítačovou metódou
 • vložky sú vyrobené špeciálnym frézovacím strojom
 • základným predpokladom pre konštrukciu vložky pedcad je detailná diagnóza. Merné údaje sa získajú zo statického odtlačku nohy analogicky alebo digitálne automatizovaným 2D - meracím systémom SCANPED
Ortézy bandážne | Ortézy dolných končatín, horných končatín, trupu a krčnej chrbtice bandážneho typu.

Ortézy dolných končatín - bandážneho typu - liečebné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10021.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10023.

Charakteristika: Ortézy DK bandážneho typu sa vyrábajú z mäkkých materiálov (gumotextil, molitex, plátno, neoprén, koža), môžu byť s výstužou alebo bez nej.

 • Abduktor palca - Poštolkov ťah
  Indikácia: hallux valgus, stavy po operácii.
 • Peroneálna páska
  Indikácia: laesio n. fibularis, padavá noha.
 • Intra (extra) rotačná ortéza
  Indikácia: chôdza špičkami dovnútra (dovon) u detí (DMO).
 • Členková ortéza
  Indikácia: prevencia úrazov, poúrazové stavy kostí a mäkkých častí ľahšieho stupňa v členkovom kĺbe (distorzia, instabilita, stavy po ruptúre väzov), doliečovanie fraktúr, stavy po operáciách, pozápalové stavy, Sudeck syndróm, osteoartróza, tenosynovitída.
 • Pavlíkove remence
  Indikácia: LCC, subluxácie bedrového kĺbu.
 • Abdukčná perinka
  Indikácia: LCC, subluxácie bedrového kĺbu.
 • Schneiderova bandáž
  Charakteristika: odľahčenie DK v bedrovom kĺbe.
  Indikácia: M. Perthes.
 • Infrapatellárna páska
  Indikácia: chondromalatio patelly, enthesopatie, luxácia patelly, doliečovanie M. Osgood-Schlatter, po operačných zákrokoch v oblasti patelly, femoropatell. artróza.
 • Ortéza bedrového kĺbu
  Indikácia: coxartróza (II, III), doliečovanie pooperačných stavov v oblasti coxy a proximálnej časti femoru, po operáciách na mäkkých častiach v tejto oblasti.
 • Fixačná kolenná ortéza
  Indikácia: po úrazové a po operačné stavy kolena, udržiavanie DK v extenzii.
 • Kolenná ortéza s aretovateľným kĺbom
  Charakteristika: možnosť nastavenia rozsahu pohybu v kolennom kĺbe.
  Indikácia: po úrazové a po operačné stavy v oblasti kolena.
 • Stehenná ortéza
  Indikácia: poranenie šliach stehenných svalov.
 • Kolenná ortéza

  • neoprénová zapínacia
  • neoprénová polonavliekacia
  • neoprénová navliekacia
  • gumotextilná
   Indikácia: po úrazové a po operačné stavy, instabilita, gonartróza, genua valga, genua vara, genus recurvatum, uplatnenie v rehabilitácii, po zápalové a reumatické poškodenie kolena, synovitidy, osteochondrosis dissecans.

 

 

Ortézy horných končatín - bandážneho typu - liečebné - fixačné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10031. Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10033.

Charakteristika: Ortézy HK bandážného typu sa vyrábajú z mäkkých materiálov (gumotextil, molitex, neoprén, koža), môžu byť s výstužou, alebo bez nej.

 • Zápästná ortéza
  Charakteristika: znehybnenie zápästného kĺbu, v niektorých prípadoch aj ako náhrada sadrového obväzu, tepelná izolácia.
  Indikácia: poúrazové stavy, doliečovanie fraktúr, distorzie, tendovaginitídy, pozápalové stavy, artróza, osteoporóza.
 • Prstová ortéza
  Indikácia: poranenia prstov, artróza, artritída IP kĺbov, ochorenia šliach.
 • Palcová ortéza
  Indikácia: artróza, postihnutie väzov, pseudoartróza, artritída IP kĺbu.
 • Lakťová ortéza
  Charakteristika: stabilizácia a fixácia, môže byť s dlahami, bez dláh alebo so zapracovanou epicondylickou páskou.
  Indikácia: po úrazové stavy, poranenia kĺbového púzdra, väzov, doliečovanie vnútrokĺbnych fraktúr, RA, artróza, dna, stavy po operáciách lakťa, kĺbny výpotok, epicondylitída.
 • Lakťová ortéza s aretovateľným kĺbom
  Charakteristika: nastaviteľný rozsah pohybu v lakťovom kĺbe F. – E.
  Indikácia: po operačné a po úrazové stavy.
 • Epicondylická páska
  Charakteristika: zníženie ťahu svalov v mieste ich úponu.
  Indikácia: epicondylitídy, tenisový lakeť, golfový lakeť.
 • Ramenná ortéza
  Charakteristika: pôsobí tepelne, zmierňuje bolesť, fixuje ramenný kĺb, čiastočná náhrada Desault obväzu.
  Indikácia: po úrazové stavy, fraktúra hlavice ramennej kosti, natrhnutie svalov a šliach, stavy po luxáciách, po operačné stavy.
 • Ramenná ortéza vzor Desault
  Charakteristika: znehybnenie ramenného klbu v základnom postavení, ako náhrada Desault obväzu.
  Indikácia: poúrazové stavy, fraktúry, ruptúry svalov, šliach, luxácie, stavy po operáciách, pozápalové stavy.
 • Závesná kapsa A a závesná kapsa B
  Indikácia: paraparézy, plégie HK po úrazoch a NCPM, neuralgie, bolestivé rameno.

 

 

Ortézy trupu - bandážneho typu - liečebné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10011.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10013.

Charakteristika:
Ortézy trupu bandážneho typu sú vyrobené z mäkkých textílií (gumotextil, molitex, plátno, neoprén, koža), môžu byť s výstužou, alebo bez nej.

 • Brušný pás
  Indikácia: insuficiencia brušných svalov diastaza mm. recti abdominis, hernie aj v pooperačných jazvách, oslabenie brušnej steny po operačnom zákroku, venter pendulum, stavy po plastických operáciách, gravidita.
 • Stomický pás
  Indikácia: stav po kolostómii.
 • Hrudný pás
  Indikácia: contusio thoracis, fraktúra costae, obmedzenie dýchania, thorakotomia.
 • Prietržový pás (1 alebo 2 stranný)
  Indikácia: inguinálna hernia.
 • Neoprénový a molitexový lumbálny pás
  Indikácia: chronické lumbago, svalová insuficiencia, instabilita viacerých pohybových segmentov v L chrbtici, degeneratívne ochorenia stavcov a medzistavcových spojení, poruchy asimilácie L-S prechodu spondylolýzy, spondylolisthezy, kompresívne fraktúry stavcov v L oblasti, osteoporóza, v pooperačnom období riešenia poškodených medzistavcových platničiek, choroby obličiek, poranenia chrbtových svalov, kontraktúry, afekcie SI kĺbov.
 • Wiliamsov korzet (Kód I10013) bez barličiek alebo s barličkami
  Indikácia: podporný korzet pri osteoporóze, kyfóze.
 • Upomínacia bandáž jednoduchá
  Indikácia: chybné držanie tela.
 • Upomínacia bandáž zložitá
  Indikácia: chybné držanie tela.
 • Hrudná pelota
  Indikácia: pectus carinatum.
 • Stella dorsi
  Indikácia: zlomeniny kľúčnej kosti.
 • Kallabisova bandáž (Kód I10011)
  Indikácia: u detí do 2 rokov s dg. Scoliosis cong. (klinovitý stavec)

 

 

Ortézy krčnej chrbtice - bandážneho typu

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10011.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10013.

Charakteristika:
Môžu byť vyrobené z materiálov (molitan, polyetylén, plast, plastazot) podľa požadovanej funkcie. Ich úlohou je odľahčenie a fixácia krčnej chrbtice. Prepúšťajú RTG žiarenie.

 • Molitanový golier - vzor Schantzov golier
  Indikácia: tortikolis, doliečovanie poúrazových stavov, distorzie stavcov, oslabenie oporyschopnosti C chrbtice, degeneratívne ochorenia stavcov a medzistavcových platničiek, CC a CB syndróm.
Ortézy nebandážne | Ortézy dolných končatín, horných končatín, trupu a krčnej chrbtice nebandážneho typu.

Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10032. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10034.

Charakteristika: Ortézy HK nebandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov. Ich úlohou je zlepšenie prípadne obmedzenie pohybu, redresia, odľahčenie, náhrada svalovej a šľachovej činnosti a kostnej nosnosti. K ortézam HK nebandážneho typu z NT plastu doporučujeme bandážnu pomôcku - Záves I10033.

 • Palcová ortéza
  Indikácia: artróza CMC kĺbu, poškodenie väzov, distorzia, hypermobilita, pseudoartróza, ixácia tzv. volejbalového palca, artritída drobných kĺbov, stav po fraktúre kostí palca a CMC.
 • Zápästná ortéza
  Indikácia: malformácie, stavy po NCPM, DMO, poruchy periférnych nervov (n. radialis, paréza n. medianus), syndróm carpálneho tunela, osteoporóza, artróza, RA a pozápalové procesy, pooperačné stavy, poúrazové stavy, poškodenie väzov a šliach (distorzie a fraktúry).
 • Lakťová ortéza
  Indikácia: po úrazové stavy, vrodené malformácie, lekčné kontraktúry, artrotické stavy, MTS.
 • Thorakoabdukčná ramenná ortéza
  Charakteristika: fixácia ramena v abdukčnom postavení, s možnosťou nastavenia uhla abdukcie.
  Indikácia: pooperačné stavy v ramennom kĺbe vyžadujúce abdukčné postavenie (osteosyntéza, akromio a artro plastika, synovektómia, artrolýza a Sudeck dystrophia).
 • Prstová ortéza
  Indikácia: stav po fraktúrach v oblasti prstov, distorzie v oblasti IP kĺbov, deformity kĺbov pri reumatickej artritíde.

 

 

Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné a dynamické

 

 • Ortéza ruky – vejár
  Charakteristika: redresia dlane a prstov do extenzie.
  Indikácia: spastická lexia dlane a prstov, stavy po NCPM, poúrazové stavy, Volcman contractura, poškodenie periférnych nervov, DMO.
 • Ortéza prstová aktívna pri lézií šliach
  Indikácia: deviácie prstov pri reumatickej horúčke, poúrazové, pooperačné a pozápalové stavy, spastické kontraktúry (NCPM, DMO), popáleniny, nervovo – cievne lézie.
 • Lakťová ortéza s ohybom
  Indikácia: lekčné kontraktúry v lakťovom kĺbe, zväčšenie extenzie.
 • Ortéza prstová dynamická
  Indikácia: nervovo – cievne lézie, poúrazové stavy, stavy po operácií šliach.
 • Ortéza so zachytením ruky a predlaktia – palec v opozícií
  Indikácia: fixácia prstov a RC kĺbu v extenzii s opozíciou palca pri spastickom drápovitom, alebo lekčnom postavení prstov s lexiou v RC kĺbe pri lekčných kontraktúrach, DMO, poúrazové stavy, stavy po NCPM, poškodenie periférnych nervov.Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10022. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10024.

Charakteristika: Ortézy DK bandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov, elastických a penových materiálov. Ich úlohou je korekcia, stabilizácia, obmedzenie pohyblivosti až fixácia, náhrada stratenej nosnosti, alebo odľahčenie DK, substitúcia, vyrovnanie disproporcie v dĺžke DK.

 • Členková ortéza
  Indikácia: náhrada sadrového obväzu, prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.
 • Plastová ortéza - vzor Sarmient
  Charakteristika: ortéza s objímkou predkolenia prípadne stehna, možnosť aplikácie 14 dní po úraze, dostatočná fixácia, možnosť drenáže, preplachov, preväzov, možnosť zaťažovať DK bez použitia bariel, možnosť RHB, prepúšťa RTG žiarenie.
  Indikácia: doliečovanie fraktúr apseudoartróz stehna a predkolenia, patologické fraktúry.
 • Abduktor palca plastový
  Indikácia: hallux valgus, stavy po operácii.
 • Stehenná ortéza
  Indikácia: fraktúra femoris, cysty, osteotómia.
 • Ortéza bedrového kĺbu vzor Spika (krátka po chodidlo alebo dlhá so zachytením chodidla)
  Charakteristika: obmedzenie pohyblivosti resp. vylúčenie nežiadúcich pohybov, imobilizácia, po pridaní predkolennej objímky a strmeňa dôjde k odľahčeniu v oblasti stehna a bedrového kĺbu.
  Indikácia: coxartróza, osteotómie panvy, po operačné stavy v oblasti coxy a proximálnej časti stehennej kosti - doliečenie RHB, pseudoartróza, patologické fraktúry.
 • Abdukčný prístroj polohovací s kĺbom
  Charakteristika: modifikácia Vavrdovho prístroja, poloha DK v "žabej polohe" - 90o v bedrových kĺboch a kolenách.
  Indikácia: LCC, subluxácia bedrových kĺbov.
 • Kolenná ortéza
  Indikácia: po úrazové a po operačné stavy kolena vyžadujúce extenčné postavenie.

 

 

Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné


 

 • Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
  Indikácia: redresia osových výchyliek DK pri genua valga, vara u detí.
 • Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
  Indikácia: spastické stavy DK, flekčné kontraktúry, DMO.
 • Ortéza na chodidlo vzor Halle
  Charakteristika: ohyb v členku, aktívny ťah prednej časti nohy, správne postavenie a upevnenie päty, dlaha pracuje na trojbodovom princípe.
  Indikácia: PEC, DMO s postihnutím DK, pes varus, stav po operáciách.
 • Ortéza objímková dynamická
  Charakteristika: ortéza so sandálom z plastu, s ohybom v členku, s ťahom prednej časti nohy, fixáciou kolena.
  Indikácia: spastické formy DMO.
 • Redresná ortéza bez ohybu
  Charakteristika: používa sa u detí na noc, fixuje nohu vo fyziologickej, prípadne prekorigovanej polohe.
  Indikácia: pes planovalgus ťažšieho stupňa, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, PEC, DMO s postihnutím DK, spastické parézy, plégie, stav po operáciách.

 


Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - na chodenie

 

 • Členková ortéza vzor Malleolock
  Indikácia: prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.
 • Peroneálna dlaha (bez ohybu alebo s pružným ťahom)
  Indikácia: laesio n. fibularis, parézy po NCPM.
 • Kolenná ortéza objímková s kolenným uzáverom
  Indikácia: fixácia kolenného kĺbu v stoji v extenzii, insuficiencia kolenného kĺbu, prepadávanie do flexie event. do extenzie.
 • Abdukčný prístroj vzor Atlanta
  Charakteristika: abdukcia DK v oblasti bedrových kĺbov v 45o uhle.
  Indikácia: M. Perthes u malých detí ktoré nevedia chodiť na barlách, u starších detí na nočné polohovanie v abdukcii, po operačné stavy vyžadujúce abdukčné postavenie v bedrovom kĺbe.
 • Extenčná ortéza vzor Thomas
  Charakteristika: odľahčenie bedrového kĺbu, hmotnosť DK je prenesená na hrboľ sedacej kosti.
  Indikácia: M. Perthes.
 • Derotačný prístroj vzor Beckerova ortéza (jednostranný alebo obojstranný)
  Charakteristika: na pevnom opasku sú pripevnené tyčky zo špeciálneho pružného materiálu /bovden/ prebiehajúce po vonkajšej strane DK až k plastovej ortéze nohy do ktorej sa upevní chodidlo pacienta, pružnosťou tyčiek sa dosahuje vytáčanie chodidla.
  Indikácia: chôdza špičkami do vnútra u detí (DMO).

 

 

Ortézy trupu - nebandážneho typu - liečebné


Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné: 1x/rok, Kód: I10014.

 • Viedenský korzet
  Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole s torziou stavcov.
 • CTM ortéza
  Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole, kyphoskoliózy M. Scheuermann.
 • Podporný (stabilizačný korzet)
  Indikácia: fraktúry stavcov, spondylitída, osteoporóza, MTS.
 • Milwaukee korzet
  Indikácia: skoliozy v C oblasti, hornej a strednej Th oblasti.
 • Boston korzet - NT a Boston korzet - VT
  Indikácia: skoliozy ľahšieho stupňa v L oblasti, spondylolýza, spondylolisthéza v L oblasti, fraktúry od Th po L oblasť, osteoporóza.
 • Nočný korzet
  Indikácia: redresibilné jednoduché skoliozy bez rotácie v L oblasti.
 • Korzet podľa Jewetta - trojbodový
  Charakteristika: hyperextenzná ortéza, odľahčuje driekové stavce a fixuje chrbticu proti ventrálnej flexii.
  Indikácia: kyfóza v L oblasti, kompresívne fraktúry v L oblasti.

 

 

Ortézy krčnej chrbtice - nebandážneho typu


Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10014.

 • Golier Philadephia
  Indikácia: fraktúry, MTS, distorsie, spondyloartrózy.
 • Fixačná krčná ortéza s hrudnou oporou
  Indikácia: odľahčenie a stabilita stavcov nad Th6, pooperačné a poúrazové stavy nad Th6, dlhodobá fixácia a stabilizácia v oblasti C chrbtice.
 • Plastový golier
  Indikácia: fraktúry v oblasti C chrbtice, MTS, distorsie, tortokolis.
SLUŽBY

Procedúry nehradené ZP

Naše zariadenie disponuje najmodernejšími prístrojmi a to kryoterapiou (Cryoflow 1000), rázovými vlnami ( Master Pulz MP100)

Cenník služieb

Stiahnite si cenník služieb

Injekcia Chondrogrid

Injekcia Chondrogrid

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia Banská Bystrica - MR určené cielene pre diagnostiku ochorení týchto kĺbov: koleno, zápästie, lakeť, členok. Telefonické objednávky: 0905 555 016

Kombinovaná strojová masáž

Disponujeme elektromechanickým zariadením Masterpuls MP 100 určeným pre mimotelovú šokovú vlnovú terapiu (Extracorporeal Shock Wave Therapy), čo je prevratná metóda...

Lokálna kryoterapia

Lokálna kryoterapia t.j. pôsobenie chladu na určité časti tela po dobu 2-3 minúty vyvoláva u zdravých osôb a u osôb trpiacich reumatickými a degeneratívnymi ochoreniami...

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia

Infúzna terapia vitamín C (Injektopas)

Infúzna aplik. F 100 ml + vitamín C Injektopas sol.inf 50ml/7,5g

Biostimulačné svetlo

Robotizovaný laser M8

Liečba teplom

Lavatherm, Rašelina

Bioptron

Hojenie rán, zlepšenie prekrvenia, posilnenie imunity, stimulácia regenerácie a reparácie organizmu, zmiernenie bolesti, zníženie zápalu a opuchu, antibakteriálny účinok, zlepšenie syntázi bielkovín

Bankovanie

Má mechanický účinok na fascie, prekrvuje svaly, šlachy a ovplyvňuje cievny nervový a lymfatický systém

Individuálne cvičenie

cvičenie pri chybnom držaní tela, pri bolestiach chrbtice, po úrazoch, mäkké techniky, cvičenie na nestabilnej plošine, SM systém, cvičenie na motodlahe, trakčné lehátko

Virtuálna prehliadka
Prejdite sa virtuálnou prehliadkou a nahliadnite do našich priestorov ...
Merné miesta
Napíšte nám
Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru