Loading...

Ortotech
Ortotech

ORTOTECH

Ortopedická obuv

Topánky

  • Ortopedická obuv celoročná pre pacientov do 18 rokov
  • Ortopedická obuv zimná pre pacientov do 18 rokov
  • Ortopedická obuv letná pre pacientov do 18 rokov


Pacient hradí: 17 €
Úhrada poisťovňou: 2x/rok,
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre deti s trojkombináciou postihnutí: PEC, pedes planovalgi, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, DMO, osové výchylky kolien a členkov mierneho, stredného a ťažkého stupňa, vybočenie prstov, vybočenie priehlavkových kostí.

 

  • Ortopedická obuv celá
  • Ortopedická obuv polovičná


Pacient hradí: 24 €
Úhrada poisťovňou: 1x/rok
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre dospelých s trojkombináciou postihnutí: pedes plani et transversoplani, Godunov III, halluces valgi, digiti mallei, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 2 cm, clavus, defekty chodidla (hlavne u diabetikov), amputácie článkov prstov.

 


Ortopedické vložky

Pacient hradí: 4 €
Úhrada poisťovňou u pacientov do 18 rokov: 2x/rok
Kód: I10008. Nad 18 rokov 1x/rok
Kód: I10007

Charakteristika: Ortopedické vložky sú vyrobené z hygienicky ľahko udržiavateľného materiálu (korkfant, colorfoan, plast, styropor). Podopierajú pozdĺžnu klenbu, po pridaní metatarzálnej peloty aj priečnu klenbu nohy, odľahčujú, tlmia nárazy, vyrovnávajú skráteniny DK, korigujú valgozitu event. varozitu nohy. Je potrebná aplikácia s postupným návykom. Vyrábajú sa veľkosti 14-30.

Indikácia: pedes plani et transversoplani, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 1,5 cm, pedes planovalgi.Výroba idividuálnych ortopedických vložiek pomocou skenovania - merné podklady odoberané za pomoci skenera

  • vyhodnotené počítačovou metódou
  • vložky sú vyrobené špeciálnym frézovacím strojom
  • základným predpokladom pre konštrukciu vložky pedcad je detailná diagnóza. Merné údaje sa získajú zo statického odtlačku nohy analogicky alebo digitálne automatizovaným 2D - meracím systémom SCANPED

Fotogaléria

ORTOTECH

Merací systém SCANPED

ORTOTECH

Ortopedické vložky


Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru