ORTOTECH

Mapa merných miest

Odoberanie mier na ortopedické pomôcky našimi technikmi

Ružomberok

Pondelok 9:00 - 12:30
Utorok 10:00 - 12:30
Streda 11:00 - 13:00
Štvrtok 9:00 - 12:30

Kontakt: 0905 948 981

ÚVN Ružomberok
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok


sádrovňa oproti traumatologickej ambulancii

Žiar nad Hronom

Utotork 9:00 - 12:30

Kontakt: 0905 948 981

Všeobecná nemocnica
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

miestnosť vedľa LSPP pre dospelých (-1 podlažie)

Bojnice

Nepárny týždeň Utorok 10:00 - 12:30

Kontakt: 0905 948 981

Nemocnica s poliklinikou Bojnice
vedľa ortopedickej ambulancie MUDr. Strapku

Levice

Streda 9:00-12:00

Kontakt: 0905 948 981

Nemocnica s poliklinikou
SNP 19
934 01  Levice

miestnosť č.128 na prvom poschodí

Nová Baňa

Jeden krát mesačne: druhý utorok v mesiaci
12.00 – 13.00

Kontakt: 0905 948 981

NsP Nová Baňa
Cintorínska 21
968 01  Nová Baňa

chirurgická ambulancia MUDr. Kuba

Brezno

Pondelok 9.00 – 12.30
Štvrtok 9.00 – 12.30

Kontakt: 0905 948 981

Nemocnica s poliklinikou
Banisko 1
977 42  Brezno

bližšie určenie: operačný trakt – prízemie

Lučenec

Každý párny týždeň v utorok.
9.30 – 12.30

Kontakt: 0905 948 981

Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Námestie republiky 15
Lučenec

Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru